Apotekets konstförening

Apotekets konstförening bildades 1975 och har idag cirka 1 050 medlemmar, som arbetar i eller är pensionärer från Apoteket.

Konstföreningens styrelse består idag av nio medlemmar. Styrelse, revisorer och valberedning väljs vid årsmötet. Apotekets ledning har från första början stöttat den fristående konstföreningen. De ser värdet av en sammanhållande och kreativ faktor i företaget. Konstlotteriet ska väcka och utveckla intresset för konst.

Många som arbetar på Apoteket måste i det dagliga arbetet använda den hjärnhalva, där logik och analys dominerar. Konst och kultur kan stimulera även den andra hjärnhalvan som står för kreativitet, lek och avkoppling. En människa med tillgång till hela sin kapacitet både får och kan ge energi till andra och har lättare att möta utmaningar i en föränderlig tid.

Svensk konst i huvudsak

Målet för konstföreningens inköp är att spegla den samtida konsten som visas på gallerier runt om i landet. Konstinköpen är en blandning av olika tekniker och uttryck. Förutom måleri köper vi en hel del konsthantverk, skulptur, foto och smycken. Krav på kvalitet är ett absolut villkor.

Majoriteten av konstnärerna verkar i Sverige, men även internationell konst förekommer. Många galleriägare och konstnärer känner väl till Apotekets konstförening.

“Det seriösa sätt på vilket Apotekets konstförening satsar på ung framtidskonst i Sverige, är både viktigt för den enskilde konstnären och en för samhället betydelsefull kulturgärning.” Johannes Falk, Konstnär