Årsutlottning

På hösten sker den stora årsutlottningen för att få fram vinnarna av konstföreningens inköpta verk. Samtliga vinnare får möjlighet att på vinstvalsdagen välja verk utifrån vinstnummer.

Konstrevyn

Konstrevyn produceras en gång per år och visar samtliga verk som är med i årsutlottningen. Den skickas ut till samtliga medlemmar och finns också att ladda ner på vår webbplats.

Visning av konstverken

Innan vinstvalet sker finns samtliga verk att beskåda på Apotekets huvudkontor i Solna.

Vinstval

Vinstval äger rum i anslutning till årsmötet på Apotekets huvudkontor i Solna. Valet går till så att vinnare nummer ett får välja bland samtliga konstverk och ta det konstverk som önskas. Därefter får vinnare nummer två välja ett av de kvarvarande konstverken och så vidare. Vinnarnumret är alltså inte kopplat till numreringen på konstverket.

Om du inte kan delta vid vinstvalet kan du utse ett ombud som kommer i ditt ställe. Styrelsen kan också bevaka vinstval åt dig. Du behöver i så fall skicka en fullmakt. Blankett för fullmakt skickas med vinnarbrevet. Frånvarande medlemmar som inte har hört av sig innan vinstvalsdagen får sin vinst i turordning när alla närvarande medlemmar/ombud och medlemmar som har lämnat fullmakt har gjort sina val.

De vinnare/ombud som är närvarande under vinstvalet tar med sig vinsten direkt efter utdelning. Vi tillhandahåller emballage.

Efter vinstvalsdagen finns resterande konstverk att hämta på huvudkontoret. Markera på fullmaktsblanketten om du hämtar ditt konstverk vid ett senare tillfälle. Verk som inte kan hämtas skickas per post. Vi är glada om du kan hämta din vinst själv då det är riskfyllt att skicka konstverk. Konstverket riskerar att skadas och föreningen kan inte ersätta unika konstverk. Vinnare i Stockholmsområdet hämtar sina vinster på huvudkontoret.

Halvårsutlottning

På våren sker en halvårsutlottning, i vilken främst grafiska blad lottas ut. Dessa verk finns endast i en begränsad upplaga och är särskilt framtagna för föreningens medlemmar. Samtliga vinnare får sitt verk hemskickat.

“Det seriösa sätt på vilket Apotekets konstförening satsar på ung framtidskonst i Sverige, är både viktigt för den enskilde konstnären och en för samhället betydelsefull kulturgärning.” Johannes Falk, Konstnär