Konstföreningens årsmöte hölls den 7 november 2019

Den 7 november 2019 hölls konstföreningens årsmöte. Efter årsmötet bjöds alla medlemmar in till vernissage av de konstverk som ingick i konstföreningens årsutlottning. Protokollet från årsmötet finns att läsa...

läs mer

Motion till årsmöte 2019

En motion till årsmötet har lämnats in av Konstföreningens styrelse och berör antal vinster per medlem och utlottning. Motionen kan ni läsa här.

läs mer

Vinnare i årsutlottningen hösten 2019

Alla vinnare i årsutlottningen kommer att få ett brev till sin hemadress med information om vinstvalet och hur det går till inklusive fullmakt och om du inte kan vara på plats på vinstvalsdagen 9/11. Om du är vinnare och inte har fått brevet i slutet av oktober kan du...

läs mer

Nyhetsbrev oktober 2019

Den 6 oktober gick årets tredje nyhetsbrev ut till dig som prenumererar. Det innehåller bland annat några bilder på årets verk som komma skall i årsutlottningen samt information om årsmöte, vernissage och vinstvalsdagen. Apotekets Konstförenings nyhetsbrev skickas...

läs mer