UNIK UPPLAGA till självkostnadspris

Vi erbjuder konstföreningens medlemmar samt icke-medlemmar konstverk i olika tekniker, en unik upplaga varje år tillverkad för Apotekets konstförening. 2018 års upplaga är ett grafiskt blad av Susanne Vollmer.

Att köpa konstverk

Om du vill köpa verket betalar du in beloppet till konstföreningens plusgiro 9 85 23-4. Ange verket, ditt namn, adress, tel-nr samt din e-postadress. Vi skickar verket med posten när vi har erhållit pengarna.

För mer information, kontakta oss genom att skicka e-post till konstforeningen@apoteket.se

Teknik:          Screentryck

Upplaga:       100, signerade och numrerade

Storlek:         Papper 40 x 32 cm (bildyta 22 x 16 cm)

Papper:         Hahnemüle 400g/m2

Pris för medlemmar:          900 kr

Pris icke-medlemmar:       2500 kr

”Verket har sin utgångspunkt i mitt intresse för hur vi ser och tolkar världen olika, och framförallt i mitt intresse för Rorschachtestet. Nu för tiden när människor ser bilder av tuschplumpar refererar de oftast till just Rorschachtestet, trots att sådana teckningar gjorts längre än så. I början av 1900-talet var det t ex en sällskapslek att droppa tusch eller bläck på papper, vika, och sedan komma med olika tolkningar av vad bilden föreställde. Jag ser min bild som en liten samling eller svärm. Den består av ett antal bearbetade tuschplumpar som ursprungligen tillkommit genom slumpen, och jag tänker att verket på så sätt kan referera till apoteket, för såvitt jag förstått det, har slumpen och tillvaratagandet av slumpen vid många tillfällen lett till framsteg i den medicinska forskningen” – Susanne Vollmer

Susanne Vollmer

Susanne Vollmer, född 1976, tog sin MFA på Kungliga Konsthögskolan 2006. Susanne har tilldelats ett stort antal stipendier och ställt ut på gallerier och konsthallar i Sverige och även utomlands. Hon har haft offentliga uppdrag, bl a kunde man se hennes teckningar på Slussens tunnelbanestation 2016-2017.