UNIK UPPLAGA till självkostnadspris

Varje år erbjuder Konstföreningen dig som medlem unika upplagor av konstverk i olika tekniker. 2019 års upplaga är inte mindre än sex olika grafiska blad av Olivia Pettersson Fleur. Olivia, född 1989, tog sin MFA på Kungliga Konsthögskolan och har de senaste åren ställt ut på flera gallerier i Sverige och utomlands.

Att köpa konstverk

Om du vill köpa verket betalar du in beloppet till konstföreningens plusgiro 9 85 23-4. Ange verket, ditt namn, adress, tel-nr samt din e-postadress. Skicka oss gärna ett mejl med samma information samtidigt som du betalar verket. Vi skickar verket med posten när vi har erhållit pengarna.

För mer information kontakta oss på konstforeningen@apoteket.se

Teknik:          Kollage av monotopi

Titel:              MLTPLX

Upplaga:       50, signerade och numrerade

Storlek:         Papper 33 x 35 cm (bildyta varierande ca 23 x 23 cm)

Papper:        Fabriano rosaspina 220 g

Pris för medlemmar:          900 kr

Pris icke-medlemmar:       1600 kr

”Det första, den vibrerande vågen. En bild och gest som är lite av en grundbult i mitt arbete. Den grafiska tekniken är monotypi, vilket betyder att jag målar fyra streck på en plåt, varje penseldrag i en gradient. När dessa fyra multifärgade penseldrag är applicerade trycker jag plåten. Sen strimlar jag trycket, limmar upp strimlorna igen med en förskjutning. Så det är ett kollage av en monotypi. Titeln kommer från Multiplex (Wikipedia: ”Multiplex kallas ett antal tekniker som möjliggör samtidig överföring av flera oberoende informationskanaler över en och samma fysiska informationsbärare.”). Dessa tekniker bygger på att data och information delas upp och färdas på olika bärvågor för att snabbare nå fram till mottagaren. Denna teknik tänker jag ofta på när jag arbetar med mina verk som jag tänker föreställer en rymd av uppdelad data, precis innan den sätts ihop till avläsningsbar information. MLTPLX är oavkodad information som färdas på 4 bärvågor i hög, vibrerande hastighet.” – Olivia Petterson Fleur

Teknik:          Kartongtryck

Titel/Upplaga:

1. X-rays, orange, upplaga 14

2. Für Immer, gul/orange, upplaga 15

3. Struck, grön, upplaga 11

4. Pit, gul/grön, upplaga 16

5. Server, blå, upplaga 15

Alla verk är signerade och numrerade

Storlek:         Papper 41,5 x 29 cm (bildyta 29,5 x 15 cm)

Papper:         –

Pris för medlemmar:          900 kr

Pris icke-medlemmar:       1450 kr

”Den andra serien tryck kvalar in som collografi, på svenska kartongtryck, då det är både ett högtryck och djuptryck. Dock har jag inte tecknat med lim vilket det grekiska ordet collografi betyder, inte heller har jag arbetat på kartong. Dessa tryck är kollage av papper som jag gjort på mdf. Jag har gjort två kollage på var sin platta som jag sedan färgat in och sammanfogat i tryckpressen. På så sätt har jag kunnat testa vilka sidor som ska vara mot varandra då det var svårt att förutse hur själva bilden skulle bli bara genom att titta på själva grundplåten, alltså kollaget. Efter att trycken har torkat handkolorerade jag bakgrunden med ett flytande tusch. Jag skulle säga att även dessa bilder gestaltar en slags rymd av data, ett mikro-/makrolandskap i ett avjoniserat neonsken sett genom röntgenglasögon.” – Olivia Petterson Fleur

Olivia Pettersson Fleur

”När jag blev tillfrågad att göra en grafisk upplaga till Apotekets konstförening klev min hjärna direkt in i en grafikverkstad. Jag hade tryckt säkert 50 olika bilder i olika tekniker redan första veckan, i min fantasi. Sen blev det dags att skrida till verket. Jag gick och köpte valsar, högtrycksfärg, linoleumplattor, plåt och något nytt algbaserat grafiktusch. Första provtrycknings-omgången gick inte lika smärtfritt som i fantasin. Mina idéer var alldeles för komplicerade vilket ledde till att jag fick tänka om. Jag struntade i alla skisser och idéer och började experimentera istället. Resultatet blev två serier tryck som till och med grafikern jag fick stöd av hade svårt att teknikbestämma.” – Olivia Pettersson Fleur