Årets dragning genomfördes 2023-10-10

Alla vinnare i årsutlottningen kommer att få ett brev till sin hemadress med information om vinstvalet och hur det går till, inklusive en fullmakt. Om du är vinnare och inte har fått brevet sista veckan i oktober kan du vända dig till oss i konstföreningen via e-post konstforeningen@apoteket.se.

Vinnarlista årsutlottning 2023

Årets vinstvalsdag kommer att genomföras lördagen den 18 november, grattis till alla vinnare!

MVH, Styrelsen