Årets dragning genomfördes 2022-10-11

Alla vinnare i årsutlottningen kommer att få ett brev till sin hemadress med information om vinstvalet och hur det går till, inklusive en fullmakt. Om du är vinnare och inte har fått brevet första veckorna i november kan du vända dig till oss i konstföreningen via e-post konstforeningen@apoteket.se.

Vinnarlista årsutlottning 2022

Årets vinstvalsdag kommer att genomföras lördagen den 19 november, grattis till alla vinnare!

MVH, Styrelsen