Torsdagen den 18 november hölls konstföreningens årsmöte, för andra gången i historien digitalt via Microsoft Teams. Glädjande är att styrelse, revisorer och även valberedning behålls intakt kommande verksamhetsår då samtliga som stod för omval valt att fortsätta. Glädjande nog är att vi också fått ytterligare ett tillskott till styrelsen. Protokollet från årsmötet finns att läsa nedan, de kommer en påskriven version vid senare tillfälle.

Protokoll årsmöte 2021

MVH, Styrelsen