The Unremarkable

Konstnär: Märit Runsten

Teknik: Teckning, pigmentbläck på papper

Storlek: 75x50

Årsdragning: 2022 kategori 3

Vinster från tidigare års kollektioner

Anne-Louise Messing

...

Läs mer »

David von Bahr

...

Läs mer »

Oscar Furbacken

...

Läs mer »

Kristina Abelli Elander

...

Läs mer »

Johan Petterson

...

Läs mer »

Annika Elisabeth von Hausswolff

...

Läs mer »

Marie-Helene Bornhall

...

Läs mer »

Joakim Heidvall

...

Läs mer »