Skål

Konstnär: Eva Skarbäck

Teknik: Glaserat lergods

Storlek: 8x12x13

Årsdragning: 2019 kategori 10

Vinster från tidigare års kollektioner

Steven Jones

...

Läs mer »

Pernilla Persson Jahangiri

...

Läs mer »

Andreas Mangione

...

Läs mer »

Barbro Johansson

...

Läs mer »

Kerstin Björk

...

Läs mer »

Åke E:son Lindman

...

Läs mer »

Hanna Hansdotter

...

Läs mer »

Martha Ossowska Persson

...

Läs mer »