Integritetspolicy

 

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi behandlar person- och kontaktinformation till dig i samband med att du fyller i formulären som finns tillgängliga på vår webbsida. Typisk information som vi behandlar i dessa sammanhang är namn, telefonnummer, personnummer och e-mailadress.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?

Insamlingen av person- och kontaktinformation görs med ditt samtycke. Du har rätt att återkalla detta samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Ändamål med insamlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som ny eller befintlig medlem, för att hantera ditt medlemskap eller besvara dina frågor. Dina kontaktuppgifter används för att informera dig om föreningens händelser samt skicka ut nyhetsbrev om sådan har efterfrågats.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig, samt begära rättning och radering av dina personuppgifter. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig.

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för ditt medlemskap inom föreningen.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Konstföreningens Styrelse
konstforeningen@apoteket.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna (personuppgiftsbiträde):

The Generation AB
Org.nr: 556987-9983
S:t Eriksgatan 121B
113 43 Stockholm

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.