Affordable Art Fair som hålls 12-15 okt är konstmässan med siktet inställt på att tillgängliggöra konst för alla. Den finns idag i tretton olika städer världen över och i år är 6:e året i Stockholm.

Apotekets Konstförening har i samarbete med Affordable Art Fair tagit fram ett ”2-för-1” erbjudande, finns tillgängligt här via Billeto.

För mer information om öppettider, aktiviteter, utställare, gratisbussar etc besök deras webbplats.