Styrelsen har lämnat in ett förslag på ändrade stadgar som kommer tas upp på kommande årsmöte. De ändrade stadgarna finner du här.