Föreningens årsmöte äger rum tisdagen den 8 november på Apotekets huvudkontor i Solna. Kallelsen har skickats till alla medlemmar, men du kan också läsa den i PDF-format nedan. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Efter årsmötet har vi vernissage där du kan se samtliga verk som ingår i årsutlottningen.

Kallelse årsmöte 2022 Protokoll årsmöte 2021 Valberedningens förslag 2022

Mvh, Styrelsen