Årsutlottning

På hösten sker den stora årsutlottningen för att få fram vinnarna av konstföreningens inköpta verk. Samtliga vinnare får möjlighet att på vinstvalsdagen välja verk utifrån vinstnummer.

Konstrevyn

Konstrevyn produceras en gång per år och visar samtliga verk som är med i årsutlottningen. Den skickas ut till samtliga medlemmar och finns också att ladda ner på vår hemsida.

Visning av konstverken

Veckan innan som vinstvalet sker finns samtliga verk att beskåda på Apotekets huvudkontor i Solna.

Vinstval

Vinstval äger rum i anslutning till årsmötet på Apotekets huvudkontor i Solna. Valet går till så att vinnare nummer ett får välja bland samtliga konstverk och ta det konstverk som önskas. Därefter får vinnare nummer två välja ett av de kvarvarande konstverken och så vidare. Vinnarnumret är alltså inte kopplat till motsvarande vinstnummer.

Om du inte kan delta vid vinstvalet kan du utse ett ombud som kommer i ditt ställe. Styrelsen kan också bevaka vinstval åt dig. Du behöver i så fall skicka en fullmakt, blankett för fullmakt skickas med vinnarbrevet.

Medlemmar som inte har hört av sig får sin vinst i turordning när alla närvarande medlemmar och medlemmar som har lämnat fullmakt har gjort sina val.

De vinnare/ombud som är närvarande under vinstvalet tar med sig vinsten direkt efter vinstvalet. Emballage finns. Vi är glada om du kan hämta din vinst själv. Det finns en risk med att skicka paket, flera vinster har gått sönder och det går inte att ersätta unika konstverk. Försändelser per post innebär också en hög kostnad för föreningen som vi i möjligaste mån vill undvika. Markera på fullmaktsblanketten om du hämtar ditt konstverk vid ett senare tillfälle. Vinnare i Stockholmsområdet får hämta sina vinster på huvudkontoret.

Halvårsutlottning

På våren sker en halvårsutlottning, i vilken främst grafiska blad lottas ut. Dessa verk finns endast i en begränsad upplaga och är särskilt framtagna för föreningens medlemmar. Samtliga vinnare får sitt verk hemskickat.

“Det seriösa sätt på vilket Apotekets konstförening satsar på ung framtidskonst i Sverige, är både viktigt för den enskilde konstnären och en för samhället betydelsefull kulturgärning.” Johannes Falk, Konstnär

Bli medlem

Alla som är anställda i Apoteket AB eller är pensionärer och har arbetat i företaget kan bli medlemmar. Meddela oss via mejl eller brev. LÄS MER »

Nyhetsbrev

Vårt nya nyhetsbrev lanseras inom kort. LÄS MER »

Kontakt

Skriv oss ett meddelande om du vill veta mer om konstföreningens eller dess aktiviteter. LÄS MER »